Muizen en Ratten

Muizen

De meest voorkomende muizen op stallen zijn de huismuis en de spitsmuis (maar in mindere mate). De huismuis is te herkennen aan zijn grijze kleur, lichaamslengte van ongeveer 7 tot 10cm, slanke bouw, spitse kop en grote oren. Een muis kan wel 6 tot 10 worpen van 5 tot 6 jongen per jaar krijgen, de draagtijd is 3 weken en de jongen zijn na 2 maanden geslachtsrijp.

In en om uw stal kunnen muizen veel schade aanrichten aan isolatiemateriaal en kabels, ook kunnen ze voer vervuilen waardoor ziektekiemen zich door uw stal verspreiden. Een muis kan al door een opening van 0,5cm, zorg er dus voor dat deuren, gaten en kieren goed dicht zijn zodat ze niet binnen kunnen komen. Alle muizen die je buiten kunt houden veroorzaken tenminste binnen al geen schade. De bestrijding van muizen kunt u het beste buiten de stal(len) beginnen met goede lokaaskisten, maar zorg er ook voor dat binnen voldoende lokaaskisten en plafondpotten geplaatst worden. Spitsmuizen kunnen het beste gevangen worden met klapvallen met hierin een stukje worst of spek, aangezien spitsmuizen geen graan-, maar insecten- en vleeseters zijn.

Bruine Rat

Net zoals de spitsmuis komt ook de bruine rat niet zo vaak in stallen voor, maar er buiten en rondom des te meer. Ze kunnen tot wel 30cm lang worden en zijn gemakkelijk op te sporen omdat ze vaak holen graven (vaak in slootkanten). Ze laten loopsporen achter en zijn te herkennen aan de uitwerpselen die ongeveer 2cm lang zijn en een doorsnede hebben van 0,5cm. Een bruine rat kan maximaal 5 worpen van 7 tot 10 jongen per jaar krijgen, de draagtijd is net zoals bij muizen 3 weken en de jongen zijn na 3 maanden geslachtsrijp.

De schade die de bruine rat veroorzaakt bestaat voornamelijk uit knaagschade, het vervuilen van voer, overbrengen van ziektes en wanneer er een plaag is oogt het bedrijf zeer onverzorgd en vies. De bestrijding vindt vooral buiten plaats, op de plekken waar ze leven, want een bruine rat zal niet verder lopen dan nodig is om aan zijn voedsel te komen.


Zwarte Rat

De zwarte rat komt in tegenstelling tot de bruine rat meestal wel binnen en leeft vaak boven op de isolatie in de stallen. Ze zijn kleiner dan de bruine rat en worden maximaal 23cm, zijn slanker van bouw en veel sneller. Ook zijn ze betere klimmers dan de bruine rat en, zoals de naam al aangeeft, meestal zwart, maar ook andere kleuren kunnen voorkomen. Een zwarte rat krijgt gemiddeld 6 worpen van 6 tot 10 jongen per jaar, de draagtijd is net zoals bij de bruine rat ook 3 weken en de jongen zijn na 3 maanden geslachtsrijp.

Zwarte ratten zijn echte knagers en kunnen hiermee veel schade aanrichten aan isolatiemateriaal en elektriciteitskabels. Verder vervuilen ze vaak het voer voor de dieren, want waar ze eten laten ze ook urine en uitwerpselen achter. De bestrijding van de zwarte rat is zeer moeilijk, men weet vaak niet precies waar ze leven en omdat ze erg argwanend zijn zullen ze ook niet snel een tweede keer van het zelfde lokaas eten.